Privacy

ALGEMEEN

Wij vinden je privacy belangrijk en willen daarom heel open zijn over welke gegevens we verzamelen, waarom we die verzamelen, hoe we die verwerken en hoe je hierover controle hebt.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de Weemaes website https://weemaesglas.be/ en https://weemaes.be/, en op alle (commerciële) relaties tussen Weemaes en haar klanten, prospects, business partners, en onze werknemers. Het heeft betrekking op marketing, (klant)relatiebeheer en tewerkstelling / samenwerking.

We trachten te allen tijde te handelen in overeenstemming met (i) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) van 25 mei 2018, (ii) de Belgische Wet van 30 juli 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en (iii) eventuele andere toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming of privacy.

 

ONZE GEGEVENS

Indien je vragen hebt over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of verwerken, gelieve ons te contacteren:

Weemaes Glas
info@weemaesglas.be
0800 11 879

 

DEZE GEGEVENS VERZAMELEN WE

A) COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden met data die door deze website naar je browser gestuurd worden en weggeschreven worden op je harde schijf wanneer je onze website gebruikt. Die cookies slaan o.a. info over je browsertype, besturingssysteem, locatie en persoonlijke voorkeuren in kaart. We gebruiken deze cookies om de website te optimaliseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Alle info die via deze cookies wordt verzameld wordt anoniem verwerkt. Als je deze cookies wenst te verwijderen, dien je de handleiding van je browser te raadplegen. Je kan de werking van deze cookies ook zelf configureren. Daarvoor dien je tevens de handleiding van je browser te raadplegen

Wens je meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je cookies kunt verwijderen en het toont hoe je vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.

Ons cookiebeleid kan je hier raadplegen: weemaesglas.be/cookiebeleid/

B) PERSOONSGEGEVENS

IDENTIFICATIE- en CONTACTGEGEVENS

Je persoonsgegevens worden verzameld wanneer je besluit deze
aan ons of onze medewerkers te verstrekken. Dit gebeurt onder meer in de
volgende situaties:
– Bij het abonneren op onze nieuwsbrief
– Bij deelname aan zakelijke of marketing-evenementen
– Bij correspondentie of contacten met Weemaes
– Bij het aanvragen van offertes en/of het aangaan van een commerciële samenwerking met Weemaes: bij het invullen van een formulier vragen we je adres, e-mail en je telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we enkel om je te contacteren in verband met je aanvraag. Je adresgegevens worden gebruikt op je offerte. Als je klant bij ons bent, slaan we ook je contact- en facturatiegegevens op. Die gegevens zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen. Als je contact opneemt via e-mail, slaan we je e-mailadres in ons bestand op. Dit laat ons toe om later beter contact met je op te nemen.
– Je tewerkstelling of samenwerking met Weemaes
– Een samenwerking als klant of leverancier

DOELEINDEN

Wij verwerken je persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij verzamelen je persoonsgegevens voor volgende concrete doelen:
– om de aanvraag naar onze producten en/of diensten correct te kunnen behandelen
– om je telefonisch of per mail correct te kunnen informeren over je aanvraag, nieuwe producten, nieuwe diensten, promoties, speciale acties
– om klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en andere marktstudies uit te kunnen voeren
– om onze communicatie & facturatie naar jou toe correct te kunnen uitvoeren
– om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Wij moeten in het kader van algemene fiscale en boekhoudkundige regels verplicht bepaalde van je persoonsgegevens bewaren.

DELEN WIJ JE GEGEVENS MET DERDEN?

Wij gebruiken je gegevens enkel voor intern gebruik. Wij delen je gegevens dus niet met derden voor commerciële doeleinden. Voor de goede technische verwerking van de website & voor de verwerking van de persoonsgegevens van bijv. mailings maken wij gebruik van externe gegevensverwerkers (zoals Nethunt, Google, …). Deze verwerkers garanderen op hun beurt je privacy, zoals hierboven duidelijk vermeld is.

 

HOE BESCHERMEN WIJ Je GEGEVENS

Wij hechten veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens en hebben daarom de nodige technische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen. We houden daarbij rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, omvang en context van de verwerking en de waarschijnlijkheid en ernst van de potentiële risico’s. Onze systemen worden voortdurend gecontroleerd en verbeterd om de veiligheid te kunnen garanderen. Indien er zich toch een gegevenslek zou voordoen, dan wordt je hierover persoonlijk verwittigd. Ook bij de externe verwerkers van de persoonsgegevens worden je persoonsgegevens bewaard binnen de Europese Unie in de meest veilige omstandigheden.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS

Wij bewaren je persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de hierboven beschreven doelen. Wij bewaren je contactgegevens tot 3 jaar nadat je melding hebt gemaakt dat je niet langer wenst gecontacteerd te worden door ons.

 

JE RECHTEN

Je hebt een aantal rechten betreffende het gebruik van je persoonsgegevens. Als je gebruik wil maken van één van onderstaande rechten, kan dit uiteraard. Je doet dit best door contact op te nemen met ons via de gegevens bovenaan op deze pagina.

Recht op inzage en rechtzetting
Je beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan je laten wijzigen of verwijderen. In iedere mailing kan je onderaan door te klikken op de link je gegevens die in het nieuwsbriefsysteem zijn ingegeven aanpassen. Je kan je daar ook uitschrijven.

Recht om te worden vergeten
Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om klacht in te dienen
We streven ernaar je gegevens zo transparant en correct mogelijk te verwerken. Mocht je toch het gevoel hebben dat er iets niet klopt, of dat je van mening bent dat wij je gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, kan je steeds contact opnemen met ons via info@weemaesglas.be. Je hebt ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Recht om toestemming in te trekken
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking
Je beschikt over het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

 

WIJZIGBAARHEID

Wij hebben het recht om deze privacy policy te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, wanneer dit nodig zou blijken, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wettelijke, contractuele of administratieve verplichtingen, nieuwe activiteiten of ambities. De laatste update van deze policy gebeurde op 19 februari 2024.